– Thalia LV OÜ

Meie põhisuunad on:

• SÕIDUKITE TEHNOÜLEVAATUS
• SÕIDUKITE PESUTEENUSED

Thalia LV OÜ Ajaloost


Thalia LV OÜ alustas majandustegevust 01.03.2007 .a. Thalia LV OÜ (reg. kood 11096782) kanti äriregistrisse 11.01.2005.a. (esmakanne). Thalia LV OÜ loodi eesmärgiga osaleda WesMet Rapla AS-i jagunemisprotsessis omandava ühinguna. WesMet Rapla AS-i jagunemine sai teoks 27.12.2006.a. vastavalt notariaalsele jagunemislepingule nr.10015, milline lisati 2007. aasta majandusaasta aruandele ja on esitatud koos nimetatud aruandega äriregistrile.

Jagunemiskanne kinnitati 01.03.2007.a. omandavate ühingute registrikaartidel. Seega Thalia LV OÜ (üks omandavatest ühingutest) majandustegevus algas 01. märtsil 2007.a.

Thalia LV OÜ on arendanud majandustegevust jagunemislepinguga ülevõetud tegevusvaldkondades, need on: sõidukite tehnoülevaatus, ja autode pesuteenused. Nimetatud valdkondades on tehtud arvestatavalt suured investeeringud, uuendatud ja remonditud tehnilise ülevaatuse seadmeid ja ruume, korrastatud ning uuendatud siseterritooriumi, teid ja asfaltplatse.